НИНОВ ВВ
производство на резервни части от полиуретани, технически пластмаси и метали

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Полиуретанови пресевни повърхности

Шламови помпи

Флотационни машини

Полиуретанови
чистачи

Валове и ролки

ЕТАПИ НА РАБОТА

Проектиране и инженеринг

Изготвяне на техническа документация

Изработване на инструментална екипировка

Изработване на детайла

Допълнителна обработка според изискванията на техническата документация

Лабораторен контрол

Транспорт и доставка

ПОВЕЧЕ ЗА НИНОВ ВВ

„Нинов ВВ” ООД е компания, специализирана в разработването, производството и търговията на резервни части от полиуретани, технически пластмаси и метали. Основана през 1994 година, днес „Нинов ВВ“ ООД е водеща компания в страната и региона и е нарицателно за безупречно качество, коректни срокове и конкурентни цени. Благодарение на направените инвестиции през годините, днес компанията разполага със собствен производствен цех, намиращ се в с. Лозен и произвеждащ огромен брой резервни части и детайли.

Високото качество и безупречното обслужване на нашите клиенти е постигнато благодарение на модерни и автоматизирани производствени съоръжения, входящ и изходящ лабораторен контрол на продукцията и квалифициран инженерен персонал.

Безупречно качество

Коректни срокове

Конкурентни цени

Съвременни машини и ноу-хау

Огромен брой резервни части

Квалифициран инженерен персонал

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

N

Рудодобив, минно-добивна и минно-преработвателна промишленост

N

Машиностроене, автомобилостроене и корабостроене

N

Авиационна промишленост

N
Военна промишленост
N
Целулозна и хартиена
N
Металургия
N
Енергетика

НИНОВ ВВтехнически решения с цел оптимална експлоатация

С Вас от 1994-та година

Поискайте оферта