ЗА НАС

„Нинов ВВ” ООД е компания, специализирана в разработването, производството и търговията на резервни части от полиуретани, технически пластмаси и метали. Основана през 1994 година, днес „Нинов ВВ“ ООД е водеща компания в страната и региона и е нарицателно за безупречно качество, коректни срокове и конкурентни цени. Благодарение на направените инвестиции през годините, днес компанията разполага със собствен производствен цех, намиращ се в с. Лозен и произвеждащ огромен брой резервни части и детайли.

Високото качество и безупречното обслужване на нашите клиенти е постигнато благодарение на модерни и автоматизирани производствени съоръжения, входящ и изходящ лабораторен контрол на продукцията и квалифициран инженерен персонал.

В момента нашите продукти намират приложение в почти всички сектори на икономиката, а именно минно-добивната и минно-преработвателната промишленост, машиностроене, енергетика, рудодобив, авиационната промишленост, автомобилостроене, корабостроене, военна промишленост и др.

Защо да изберете нас

Безупречно качество

Коректни срокове

Конкурентни цени

Съвременни машини и ноу-хау

Огромен брой резервни части

Квалифициран инженерен персонал