Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси…

повече информация