ПРОДУКТИ

Полиуретанови пресевни
повърхности

Шламови помпи

Флотационни машини

Полиуретанови
чистачи

Валове и ролки

Kорабостроене

Хидроциклони с полиуретанова облицовка

Шприцвани защитни покрития

Части за торкрет машини

Полиуретанови лопатки и ножове за
бетоносмесители

Полиуретанови заготовки, плочи, листове, пластини
и ленти

Полиуретанова облицовка за спирални класификатори

Резервни части за пътностроителни машини

Полиуретанови пресевни
повърхности

Шламови помпи

Флотационни машини

Полиуретанови
чистачи

Валове и ролки

Kорабостроене

Хидроциклони с полиуретанова облицовка

Шприцвани защитни покрития

Части за торкрет машини

Полиуретанови лопатки и ножове за
бетоносмесители

Полиуретанови заготовки, плочи, листове, пластини
и ленти

Полиуретанова облицовка за спирални класификатори

Резервни части за пътностроителни машини