ПОЛИУРЕТАНОВИ ЧИСТАЧИ

Чистачите за лентови конвейери са много важен фактор за постигане на високо ефективен, надежден и икономичен траспорт на материали, характеризиращи се с различна твърдост и абразивност. Чистачите поддържат конвейера чист, с което се удължава работния пробег на ролките на конвейера, подобрява се движението на лентата, намалява се разпиляването на материал и честотата на почистващите работи.

Област на приложение

Чистачи се използват и в пътната техника – снегопочистващи и асфалтополагащи машини (валяци).

Материали

Чистачите се изработват от различен полиуретан, подходящ за леки, средни и тежки експлоатационни условия, както и в зависимост от вида на транспортирания материал (твърдост, абаразивност), съдържание на влага, глини, шлам и др.

Производство на фирма Нинов

Чистачите на фирма Нинов ВВ са с компактна конструкция, осигуряваща лесен монтаж и демонтаж. Произвежданите от нас полиуретанови чистачи са предназначени за работа в различни експлоатационни условия и с различни по твърдост и абразивност материали.

Произвеждаме богата гама полиуретанови чистачи за ГТЛ и транспортна техника.
Предлаганите чистачи са изработени от висококачествен полиуретан, произвеждан от водещи в производството на полиуретан световни концерни.

Чистачи за ГТЛ

Фирма Нинов ВВ изработва отбивачи, чистачи тип „рало”, двустранни полиуретанови чистачи, първични и вторични полиуретанови чистачи и др. Предлаганите конструкции на полиуретановите чистачи са съобразени с тяхното приложение.

Произвежданите от нас двустранни полиуретанови чистачи са евтини и с проста конструкция. Изплозват се за очистка на конвейерни ленти, транспортиращи средно- и ситнозърнести материали (пясък, трошен камък, чакъл, бетонова смес, натрошена руда и др.). Двустранното изпълнение позволява след износването на едната страна, чистачът да се обърне и да се използва от другата страна.

Произвежданите от нас първични (челни) полиуретанови чистачи се монтират на челото на задвижващия барабан, за отстраняване на полепнал материал. Челните чистачи за тежък режим на работа се състоят от отделни полиуретанови сегменти с различен профил и твърдост, в зависимост от условията на работа. За особено абразивни материали, сегментите могат да бъдат изработени от два полиуретанови материала с различна твърдост, с което се осигурява необходимата абразивна устойчивост на чистача. Полиуретановият материал както и конструкцията на предлаганите чистачи са съобразени с условията на работа, както и с диаметъра на барабана, широчина на ГТЛ, скорост на движение на лентата и др.

Произвежданите от нас вторични полиуретанови чистачи работят съвместно с първичните, но при леки експлоатационни условия могат да работят и самостоятелно. С изработените от Нинов ВВ вторични полиуретанови чистачи се постига висок очистващ ефект, чрез постоянен контакт нож-лента.

Галерия