ФЛОТАЦИОННИ МАШИНИ

Област на приложение

Полиуретановите резервни части за флотационни машини намират приложение при обогатяване на различни видове полезни изкопаеми:

 • руди на цветните метали (медни, медно-пиритни; медно-молибденови; медно-цинкови, оловно-цинкови, медно-оловно-цинкови, медно-никелови, златосъдържащи, калаени и др.);
 • руди на черните метали (железни, манганови, хромитови);
 • неметални и аполярни руди (баритови, флуоритови, кварцови, фелтшпатови, фосфатни , графитови, серни и др.) и разтворими соли;
 • руди на редките метали (литиеви, берилиеви, титанови, тантало-ниобиеви, волфрамови и др.) и редкоземни руди;
 • въглищен шлам.

Производство на фирма Нинов

Фирма Нинов ВВ извършва ремонт и полиуретанови покрития на широка гама от типоразмери на импелери (ротори), статори, диспергатори, успокоители и други полиуретанови работни части, за различни конструкции флотационни машини. Благодарение на дългогодишния опит, успяхме да постигнем отлични резулатати по отношение на износоустойчивост и експлоатационен ресурс, на произведените от нас резервни части. Нашите полиуретанови покрития осигуряват високи нива на защита от абразия, корозия и агресивно въздействие на флотационната среда, върху работните части на флотационните машини.

Полиуретановите покрития се произвеждат от висококачествени полиуретанови марки, на водещи в производството на полиуретан световни концерни.

В промишлени условия на работа на флотационните машини, нашите полиуретанови изделия показват голям междуремонтен пробег и висока износоустойчивост. По тези показатели, произведените от Нинов ВВ резервни части са сравними и дори надвишават оригинално произведените части от полиуретан или висококачествена гума.

Фирма Нинов ВВ ремонтира и изработва следните работни части и детайли, за флотационни машини:

 • полиуретанови импелери и статори;
 • полиуретанови клапани със стоманена сърцевина (каркас);
 • полиуретанови клапанни гнезда;
 • полиуретанови лопатки;
 • полиуретанови тапи;
 • футеровка (лята и шприцвана) на флотационни камери, зумпфове и течки и др.

С Ваша заявка, фирма Нинов ВВ произвежда изискваните типоразмери резервни части, за различни конструкции флотационни машини. По Ваше желание, могат да бъдат изработени ротори, статори и други детайли, за различни марки флотационни машини – практика широко разпространена сред нашите клиенти.

За постигане на оптимални експлоатационни резултати, иженерите на фирма Нинов ВВ извършват консултации, посещения на място и инженеринг.

Галерия