ЧАСТИ ЗА ТОРКРЕТ МАШИНИ

Област на приложение

В торкрет машините се използват дюзи и уплътнителни дискове за шлюзов затвор. Тези детайли са подложени на интензивно износване поради сухия метод на торкретиране, при нанасяне на бетоновите смеси.

При износените дискове, замяната на оригиналното гумено покритие е възможна с полиуретанова такава. В този случай е икономически по-изгодно да се възстанови износен диск с полиуретан, отколкото да се замени с нов с гумено покритие.

Производство на фирма Нинов

Фирма Нинов ВВ може да изготви дюзи и дискове за торкрет машини, по заявка на клиента или предоставени образци.

Фирма Нинов ВВ използва висококачествени суровини, на водещи в производството на полиуретан световни концерни. За изработването на дюзи и уплътнители, фирмата предлага полиуретан с експлоатационни свойства и характеристики удовлетворяващи изискванията на клиента.

Галерия