ШЛАМОВИ ПОМПИ

Област на приложение

Резервните полиуретанови части за центробежни (хоризонтални и вертикални) шламови помпи намират широко приложение, при различни експлоатационни условия – леки, средни и тежки. Прилагането им е предпочитано при работа на помпите с хидросмес, характеризираща се с висока абразивност и/или агресивност. Шламови помпи с полиуретанови облицовки се използват за хидротранспорт на:

 • пясъци;
 • преливи от мелници;
 • рудни, нерудни и въглищни продукти;
 • флотационни продукти;
 • груб абразивен и агресивен пулп, шлам и отпадъци;
 • продукти от мокра магнитна сепарация и гравитационно обогатяване;
 • пепелини от ТЕЦ;
 • рудничен водоотлив;
 • флокуланти и вар в пречиствателни инсталации и др.

Производство на фирма Нинов

Фирма Нинов ВВ произвежда резервни части и ремонтира части за шламови помпи с висока износо и корозионна устойчивост, за различни сектори на индустрията – минно-добивна, обогатителна, химическа, кариери, металургия, нефто-преработвателна и др.

В зависимост от условията на работа на помпите, резервните части се футeроват с различни марки висококачествен полиуретан, осигуряващ устойчивост на абразия, корозия и агресивна среда (киселинност, масла, неразтворени и разтворени вещества, реагенти и др.). Съвкупността от тези качества значително повишава ефективността и дълговечността на помпения агрегат.

Фирма Нинов ВВ ремонтира и изработва следните работни части и детайли, за шламови помпи:

 • работни колела (открит и закрит тип);
 • корпус (охлюв);
 • диск защитен;
 • огледала;
 • смукателна гърловина;
 • нагнетателна гърловина и др.

С Ваша заявка, фирма Нинов ВВ произвежда изискваните типоразмери резервни части, за различни конструкции шламови помпи. По Ваше желание, могат да бъдат изработени части за различни марки помпи – практика широко разпространена сред нашите клиенти.