ШПРИЦВАНИ ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ

Област на приложение

Шприцваните покрития се прилагат за защита на технологично оборудване или съоръжения от абразивно износване, корозия и агресивно химическо въздействие. Нанасянето на шприцвано покритие е особено благоприятно при невъзможност от полагане на лята полиуретанова облицовка, поради сложност в конструкцията на оборудването или изискване за покритие с минимална дебелина.

Подходящо оборудване за нанасяне на покрития, с технологията на шприцване:

 • технологично оборудване на минно-обогатителни и преработвателни предприятия;
 • бункери;
 • течки и улеи;
 • вани, барабани;
 • бетонови съоръжения;
 • тръби с голям диаметър;
 • фасонни изделия (колена, преходници и др.) с голям диаметър и др.

Производство на фирма Нинов

Фирма Нинов ВВ извършва ремонт и шприцвано покритие на технологично обрудване и съоръжения, с размери по изискване на клиента. Покритията се характеризират със следните параметри:

 • висока скорост на полимеризация;
 • шприцване върху всякакви повърхности (хоризонтални, вертикални, под наклон) и със сложна геометрия;
 • минимална дебелина на покритието от 0,5 mm;
 • работна темепература от -40 до +90 оС;
 • експлоатация в силно абразивна и агресивна среда;
 • нанасяне върху бетон, метал, камък и много други материали;

Фирма Нинов ВВ използва износоустойчив и специално създаден за работа в агресивна среда полиуретан за шприцване, който е сравним по качество за същите цели със лят полиуретан.