УСЛУГИ

Ние предоставяме на нашите клиенти пълно и ефективно обслужване, като разработваме технически решения, с цел оптимална експлоатация.

Съвременни машини, ноу-хау, отговорен и квалифициран персонал ни дават възможност да предложим и доставим продукти и услуги, които да отговорят безупречно на изискванията на нашите клиенти.

Проектиране и инженеринг

Изготвяне на техническа документация

Изработване на инструментална екипировка

Изработване на детайла

Допълнителна обработка според изискванията на техническата документация

Лабораторен контрол

Транспорт и доставка