SERVICES

For the manufacturing of spare parts from polymeric materials, the company has an automation system by Krauss Maffei – Germany.. The technological capacities of this unique machine are rotational molding, elements with double hardness and elements up to 500 kg of mold.


The company also has its own machine fleet of universal and digital metal processing and metal cutting machines, installation for laying wear resistant polyurethane coating on metal equipment, such as flotation cells, hoppers, chutes and drains, tubs for slurry injection pumps, welding equipment, etc..

SERVICES

For the manufacturing of spare parts from polymeric materials, the company has an automation system by Krauss Maffei – Germany.. The technological capacities of this unique machine are rotational molding, elements with double hardness and elements up to 500 kg of mold.


The company also has its own machine fleet of universal and digital metal processing and metal cutting machines, installation for laying wear resistant polyurethane coating on metal equipment, such as flotation cells, hoppers, chutes and drains, tubs for slurry injection pumps, welding equipment, etc..

HАШИТЕ УСЛУГИ

Ние предоставяме на нашите клиенти пълно и ефективно обслужване, като разработваме технически решения, с цел оптимална експлоатация.

Съвременни машини, ноу-хау, отговорен и квалифициран персонал ни дават възможност да предложим и доставим продукти и услуги, които да отговорят безупречно на изискванията на нашите клиенти.

Проектиране и инженеринг

Изготвяне на техническа документация

Изработване на инструментална екипировка

Изработване на детайла

Допълнителна обработка според изискванията на техническата документация

Лабораторен контрол

Транспорт и доставка

ПОЛИУРЕТАН - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретанът, благодарение на своите отлични експлоатационни свойства, се използва като конструкционен материал в много отрасли на промишлеността. Полиуретанът притежава изключително високи експлоатационни свойства, превъзхождащи не само всички видове каучук, но и метали.


Еластомерите имат отлична устойчивост на масла и разтворители и са подходящи за работа със смазочни масла, нефт и неговите производни, не стареят от озон, имат висока устойчивост на микроорганизми и плесени. Опитната експлоатация е показала, че уретановите еластомери имат различна химическа устойчивост по отношение на различни химически реагенти. Сравнително бързо се разрушават при въздействие на ацетон, азотна киселина, съединения съдържащи висок процент хлор (солна киселина, течен хлор), формалдехид, мравчена и фосфорна киселина, толуол. При специална обработка полиуретана има отлична адхезия с метали.

KNOW HOW
English