УСЛУГИ

За производството на резервни части от полимерни материали, компанията разполага с автоматизирана инсталация от Krauss Maffei – Germany.. Технологичните възможности на тази уникална машина са ротационно леене, изработка на детайли с двойна твърдост и детайли с тегло до 500 килограма на отливката.


Фирмата разполага още със собствен машинен парк универсални и цифрови металообработващи и металорежещи машини, инсталация за полагане на износоустойчиво полиуретаново покритие върху метални съоръжения като флотационни клетки, бункери, улеи и течки, вани за шламови помпи чрез шприцване, заваръчни апарати и други.

УСЛУГИ

За производството на резервни части от полимерни материали, компанията разполага с автоматизирана инсталация от Krauss Maffei – Germany.. Технологичните възможности на тази уникална машина са ротационно леене, изработка на детайли с двойна твърдост и детайли с тегло до 500 килограма на отливката.


Фирмата разполага още със собствен машинен парк универсални и цифрови металообработващи и металорежещи машини, инсталация за полагане на износоустойчиво полиуретаново покритие върху метални съоръжения като флотационни клетки, бункери, улеи и течки, вани за шламови помпи чрез шприцване, заваръчни апарати и други.

HАШИТЕ УСЛУГИ

Ние предоставяме на нашите клиенти пълно и ефективно обслужване, като разработваме технически решения, с цел оптимална експлоатация.

Съвременни машини, ноу-хау, отговорен и квалифициран персонал ни дават възможност да предложим и доставим продукти и услуги, които да отговорят безупречно на изискванията на нашите клиенти.

Проектиране и инженеринг

Изготвяне на техническа документация

Изработване на инструментална екипировка

Изработване на детайла

Допълнителна обработка според изискванията на техническата документация

Лабораторен контрол

Транспорт и доставка

ПОЛИУРЕТАН - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретанът, благодарение на своите отлични експлоатационни свойства, се използва като конструкционен материал в много отрасли на промишлеността. Полиуретанът притежава изключително високи експлоатационни свойства, превъзхождащи не само всички видове каучук, но и метали.


Еластомерите имат отлична устойчивост на масла и разтворители и са подходящи за работа със смазочни масла, нефт и неговите производни, не стареят от озон, имат висока устойчивост на микроорганизми и плесени. Опитната експлоатация е показала, че уретановите еластомери имат различна химическа устойчивост по отношение на различни химически реагенти. Сравнително бързо се разрушават при въздействие на ацетон, азотна киселина, съединения съдържащи висок процент хлор (солна киселина, течен хлор), формалдехид, мравчена и фосфорна киселина, толуол. При специална обработка полиуретана има отлична адхезия с метали.

НОУ ХАУ
Български