ЗА НАС

"НИНОВ ВВ" ООД е българска компания специализирана в разработване, производство и търговия на резервни части от полиуретани, технически пластмаси и метали.


ЗА НАС

"НИНОВ ВВ" ООД е българска компания специализирана в разработване, производство и търговия на резервни части от полиуретани, технически пластмаси и метали.


КАКВО ПРОИЗВЕЖДАМЕ?

Нашите продукти намират приложение в почти всички сектори на икономиката.

Рудодобив, минно-добивна и минно-преработвателна промишленост

Машиностроене, автомобилостроене и корабостроене

Авиационна промишленост

Военна промишленост

Целулозна и хартиена

Металургия

Енергетика

НОУ ХАУ
Български